Contact Us
Admin 27.08.23 07.33 PM 805926
ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਸੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਸਥਮੈਥੁਨ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੈਕਸ ਚੈਟ ਆਦਿ. ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ.

ਮੀ. ਮੰਟੋ ਨਾਂਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੀ ਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰੀਅਲ ਸੈਕਸ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ. ਆਰ ਐਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ. ਆਰ ਗਲਾਸ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੈਕਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇਗਾ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਚਾਹੀ ਪੋਰਨ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ. ਆਰ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.