Contact Us
Admin 29.02.24 07.47 AM 218790
ਜਾਣੋ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸੈਕਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਜੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ.