Contact Us
Admin 23.04.23 11.22 AM 228360
ਜਾਣੋ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ.

ਜੇਕਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੱਤ ਇੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਿੰਗ (ਸੱਤ ਇੰਚ) ਐਕਵੇਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲਿੰਗ (ਚਾਰ ਇੰਚ) ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਸ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਪੋਰਨਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਕ ਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ.