Contact Us
Admin 21.09.23 03.02 PM 717200
ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ "ਯੂ ਐਸ" ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਿੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ.

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ. ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ. ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.