Contact Us
Admin 28.10.22 12.45 PM 895356
ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰੋ ਥੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਯੋਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੁੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾਂ ਹੋਵੇ. ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਯੋਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਥੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤੇਜਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਯੋਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ. (ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.