Contact Us
Admin 03.08.17 11.35 AM 198110
ਇਹ ਲੜਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੈਕਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵੀ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਨਾ ਜੇਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.