Contact Us
Admin 13.03.23 09.27 PM 736692
ਹੁਣ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਵਧਾਓ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਸੈਕਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾੳੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਣ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਫ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਉਪਰ ਰਗੜੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਗ ਉਪਰ ਫੇਰੋ (ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਗੜਣਾ). ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ.