Contact Us
Admin 21.01.23 11.21 AM 80806
ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੜਕੀਆਂ

ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ (ਫੀਲ) ਅਲੱਗ ਅੱਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਚਰਮਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਯੋਨੀ ਦੁਆਰ, ਕਲਿਸਟੋਰਿਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸੁੰਘੜਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਿਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਕਾਰੀਆਂ (ਆਹ ਆਹ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ) ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋ ਲੈ ਕਿ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਸੁਰਸੁਰਾਹਟ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਘਾਂ (ਪੱਟਾਂ) ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ.