Contact Us
Admin 20.03.22 08.07 AM 25322
ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣੋ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਮ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 80% ਅੋਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 7-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ.