Contact Us
Admin 10.01.23 11.46 AM 487102
ਲੜਕੀ ਇੰਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸੈਕਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ.