Contact Us
Admin 20.01.23 11.41 AM 140294
ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆ ਹਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਚਾਹੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨੌਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਬਲੋਜਾਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੋਜਾਬ ਅੋਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰਹ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਲਿੱਪਸ ਨਾਲ ਸੱਕ ਕਰਨਾਂ (ਚੂਸਣਾ). ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਪਹਿਲਾ: ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ. ਦੂਜਾ: ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੀਜਾ: ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਫੌਰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ.