Contact Us
Admin  12:00 PM  Lifestyle  95392
ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੜਕੀਆਂ

ਭਲੇ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ੳੇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਾਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਡੋਗੀ ਸਟਾਈਲ: ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਦੂਜੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਕਾਓ ਗਰਲ: ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਔਨ ਟਾਪ: ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ੲਸਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਫੇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.